Pohjois-Hämeen Ly

Puheenjohtaja Mari Lind

mari.lind@orivesi.fi

Hyvä Pohjois-Hämeen Lastenhoitoalan yhdistys ry:n jäsen!

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Tiistaina 09.03.2021 klo: 18.00 Teams-yhteydellä.

 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat.

Hyväksytään toiminta — ja tilinkertomus vuodelta 2020 sekä vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021.

Julkaistaan yhdistyksen kiertävän kannustuspatsaan saaja vuodelle 2021.

Kokouksen puheenjohtajana toimii Suomen Lastenhoitoalan Liiton puheenjohtaja Minna Leppäkorpi.

Suomen Lastenhoitoalan Liiton toiminnanjohtaja Eila Seppälä-Vessari osallistuu vuosikokoukseemme.

Kokouksen jälkeen teidän on mahdollista esittää kysymyksiä Minnalle ja Eilalle!

Ilmoittautuminen kokoukseen 28.02.2021 mennessä yhdistyksen sähköpostiin.

Ilmoittautujille lähetetään sähköpostitse linkki kokoukseen osallistumiseen.

 

Yhdistyksen sähköposti: ph.lastenhoitoalan.yhdistys@gmail.com

TERVETULOA!

Hallituksen puolesta puheenjohtaja Mari LindPohjois-Hämeen Lastenhoitoalan yhdistys ry esittää hallitukselle huolensa riittävästä lapsivaikutusten huomioimisesta tehtäessä päätöksiä koronakriisin aikana.

 

Lapsiperheiden arki on mullistunut koronaepidemian vuoksi. Varhaiskasvatusoikeutta ei ole rajattu, mutta vanhempia on pyydetty ensisijaisesti hoitamaan lapset kotona. Lapsiperheiden toimeentulon turvaamiseen on kiinnitettävä huomiota, sillä jo ennen koronaa varhaiskasvatuksessa tarjotulla aterialla oli rahallista merkitystä pienituloisimmille perheille.

Vanhemmat toki haluavat suojata lapsensa virustartunnalta, mutta mahdollisesti pitkäänkin jatkuva epidemia tuottaa pienituloisille haasteita saada ruokarahat riittämään. Vaikka rahasta olisi tiukkaa, pitäisi perheellä olla aito mahdollisuus valita lapsen vieminen varhaiskasvatukseen ruuan vuoksi tai taloudellisen tuen saaminen siihen, että lapsen ravinto kotona on riittävää.

Karua on joutua valitsemaan esimerkiksi jonkun perheenjäsenen lääkkeiden oston ja ruuan ostamisen välillä. Ja se, jos joutuu altistamaan lapsensa suositusten vastaisesti sosiaalisille kontakteille vain siksi, ettei yksinkertaisesti ole varaa ostaa tarpeeksi ruokaa. Lasten ja lapsiperheiden eriarvoistumisen vaaraa ei pidä unohtaa kriisinkään keskellä.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön työssä terveenä pysymiseen ja työssä jaksamiseen koronakriisin keskellä vaikuttaa mahdollisuus toimia pienemmissä lapsiryhmissä. Kriittisten alojen henkilöstön lapset tarvitsevat hoitajansa ja näilläkin lapsilla on oikeus vähempään määrään sosiaalisia kontakteja kriisin aikana, toisin sanoen heitäkin on suojattava aikuisten päätöksillä.

Koronakriisin vaikutuksesta alkavat yt-neuvottelut lomautus- ja irtisanomisuhkineen lisäävät perheiden stressiä ja huolta rahan riittävyydestä. Hallituksen olisikin huomioitava päätöksiä tehdessään lapsivaikutukset ja nostettava päätöksien tärkeäksi kriteeriksi lapsen etu. On huolehdittava myös niistä lapsiperheistä, jotka eivät sairauden vuoksi voi käyttää varhaiskasvatusta.

Vuodesta 2021 lähtien Pohjois-Hämeen yhdistys perii omaa 2 €: suuruista kannatus-/jäsenmaksua. Se peritään SLaL:n jäsenmaksun yhteydessä ja tilitetään kokonaan Pohjois-Hämeen lastenhoitoalan yhdistykselle.

Yhdistyksen sähköposti: ph.lastenhoitoalan.yhdistys@gmail.com

Yhdistyksen kotisivu: https://www.slal.fi/index.php?k=107013

Seuraa yhdistystä myös Facebookissa:

@PHLastenhoitoalanYhdistysAlta löydät yhdistyksen hallituksen yhteystiedot

P-H-Ly-hallitus-2020-2021.pdf (pdf, 80 KB)

 
 
 TEHY