Kuvia ja tarinoita toiminnasta

Toimintaa:

Yhdistys järjesti jäsenilleen antiikkinallekurssin syksyllä ja keväällä sekä kehyskukkarokurssin keväällä.

Satakunnan lastenhoitoalan yhdistyksen jäseniä (15) oli lokakuulla tututustumiskäynnillä Satakunnan keskussairaalan lastenpsykiatrisessa yksikössä. Lastenpsykiatrisen osaston osastonhoitaja Pirkko Ahopelto kertoi infoa minkälaista apua ja tukea/hoitoa perhe voi saada, jos alle 13-vuotiaalla lapsella todetaan mielenterveyden häiriöitä, vakavia psyykkisiä häiriöitä tai jos lapsipotilaalla ja hänen perheellä on vuorovaikutusongelmia. Tutustuimme myös osaston tiloihin, jotka on otettu käyttöön vuonna 2007. Joka lapselle laaditaan henkilökohtaiset tutkimus- ja hoitosuunnitelmat ja perhe osallistuu hoitoprosessiin tiiviisti. Kuvat seinillä olivat muistuttamassa mm. paivän rutiineista, aikatauluista ja hyvistä käytöksistä. Antoisa ilta!


 
 
 TEHY