Ilmianna hyvä työpaikka - "Magneettipäiväkoti"

Onko Sinulla hyvä olla töissä?

— ilmianna oma "magneettipäiväkotisi"

Valinnat julkaistaan 3.12.2019.


Tänä päivänä puhutaan paljon varhaiskasvatuksen ongelmista — silti tiedämme, että varhaiskasvatuksen ammattilaiset tekevät työtään suurella sydämellä ja lapsen parhaaksi. SLaL:n 80-vuotisjuhlavuonna 2020 haluamme nostaa esiin näitä hyvin toimivia päiväkoteja ja työyhteisöjä. Toivottavasti näin tieto hyvistä ja toimivista käytännöistä leviää kaikkien tietoisuuteen.

 

Keskeistä Magneettipäiväkodille on laadukas varhaiskasvatus: ammatillista toimintaa, hyvää johtamista ja toimivia rakenteita.

Päiväkodissa ajatellaan uudella tavalla, hankitaan ja tuotetaan uutta tietoa sekä tehdään joka päivä pieniä parannuksia niihin asioihin, joihin voidaan vaikuttaa.

 

  • Magneettipäiväkodeissa lapset ja työntekijät ovat tyytyväisempiä ja lapset saavat turvallista ja laadukasta hoitoa, opetusta ja kasvatusta.

  • Magneettipäiväkodin yksiköt ovat haluttuja, toimivia ja turvallisia työpaikkoja.

  • Päiväkoti on haluttu varhaiskasvatus- ja hoitopaikka, lapset ja henkilöstö viihtyvät. Päiväkodissa noudatetaan lakeja, asetuksia sekä työehtosopimuksia ja havaittuihin epäkohtiin puututaan. Työvuorot pysyvät suunnitellun kaltaisena. Joustoja on tarvittaessa, mutta niin että edellytykset ovat läpinäkyvät — puolin ja toisin. Esimiestyöskentely on kunnossa ja sijaisjärjestelyt toimivat. Työntekijöillä on positiivinen henki, töihin on mukava tulla.

 

Ehdotusten joukosta valitaan 5 päiväkotia, jotka esitellään Slalli-lehdissä v. 2020.

Valitut magneettipäiväkodit palkitaan diplomilla, tuotepaketilla sekä kutsulla juhlaseminaariin (talossa työskentelevät SLaL:n jäsenet - matkat Helsinkiin maksetaan).

Valinnat julkaistaan 3.12.2019.


 
 
 TEHY