Suorajäsenten vaalit 2019

Suomen Lastenhoitoalan Liiton ylintä päätösvaltaa käyttävä elin on edustajisto. Edustajisto valitaan kolmeksi vuodeksi.

Paikallisyhdistysten edustajat edustajistoon valitaan paikallisyhdistysten vuosikokouksissa. Suorajäsenten edustaja Suomen Lastenhoitoalan Liiton edustajistoon valitaan sähköisesti suoritettavalla äänestyksellä.

Lue lisää suorajäsenten vaaleista.

Täytä suostumuslomake, jolla tietosi ehdokkuudesta/ehdokkuuksista voidaan julkaista:

 
 
 TEHY