Ajankohtaista

Etusivu > Ajankohtaista > Edustajiston kokouksen kannanotto 28.10.2017

Edustajiston kokouksen kannanotto 28.10.2017

Lue alta edustajiston kokouksen kannanotto

Arvostuksen puute näkyy palkkapussissa

Suomen Lastenhoitoalan Liiton edustajisto kokoontui lauantaina 28.10.2017 ja esittää kannanottonsa ajankohtaisiin varhaiskasvatukseen liittyviin asioihin.

Julkisuudessa käydään paljon keskustelua varhaiskasvatukseen liittyvistä asioista — hyvä, että tärkeästä asiasta puhutaan. Keskustelu on kuitenkin harmittavan yksipuolista — siitä voisi päätellä, että varhaiskasvatuksessa ei työskentele muita kuin lastentarhanopettajia. Puhutaan lastentarhanopettajien työn aliarvostuksesta ja huonosta palkkauksesta. Keskustelussa tulee varsin harvoin esiin varhaiskasvatuksen muut ammattiryhmät, esim. lastenhoitajat, jotka tekevät työtään vielä pienemmällä palkalla kuin lastentarhanopettajat. Työn henkinen ja fyysinen raskaus ja vastuu eivät näy palkkapussissa — arvostuksen puute sen sijaan näkyy — peruspalkka on 1971 € – sillä on varsin haasteellista pärjätä etenkin kasvukeskuksissa.

Lastenhoitaja on varhaiskasvatuksen arjessa se henkilö, joka on läsnä lasten arjessa koko päivän ajan. Lastenhoitajan vastuulle jää suuriakin lapsiryhmiä, lastentarhanopettajan ollessa toteuttamassa suunnitteluun liittyviä tai vastaavia tehtäviä. Lounas- tai kahvitaukoja ei ehditä pitää, vaan ne hoituvat työn lomassa. Moni lastenhoitajana toimiva kokee uupumusta ja riittämättömyyttä, kun ei pysty tekemään työtään niin hyvin kuin haluaisi. Tähän vaikuttavat mm. resurssit, joilla varhaiskasvatusta toteutetaan. Siinä päiväkodin johtajuus on isossa osassa — kuinka henkilöstöresursseja käytetään. Johtajalla tulee olla riittävästi johtamiskoulutusta sekä lainsäädännön ja noudatettavien sopimusten tuntemusta ja että niitä myös noudatetaan.

Suomen Lastenhoitoalan Liiton edustajisto halusi kiinnittää myös huomiota lastenhoitaja-nimikkeen käyttöön. Lastenhoitajan ammattinimikettä saa käyttää vain koulutettu lastenhoitaja — lyhyillä kursseilla lastenhoito-oppeja opiskellut ei voi lastenhoitaja —nimikettä käyttää, koska se on nimikesuojattu ammattinimike.

Edustajisto-kannanotto_2017.pdf (pdf, 95 KB)