Tunneäly varhaiskasvatuksessa

Etusivu > Tunneäly varhaiskasvatuksessa

Tämän teoksen avulla voit virittää aivosi uuteen ajatteluun tunneälyn osalta niin päiväkodin tiimityössä kuin lasten tunnetaitojen tukemisessakin. Varhaiskasvatuksessa olisi välttämätöntä ymmärtää, mitä tunneäly on ja miten kasvattajat voivat omalta osaltaan edesauttaa lapsen parhaan toteutumista.

Kirjasta opit
• tietämään lapsen käytöksen neurologiset syyt
• ymmärtämään miksi oma tasapainoisuutesi on avain lapsen kanssa toimimiseen
• tiedostamaan millainen on kunkin lapsen tunneälyprofiili
• tunnistamaan tilanteet, joissa lapset käyttävät tunneälyn eri osa-alueiden taitoja
• tietämään, miten voit tukea lapsia suunnitelmallisesti.

Teos avaa lasten tunnekehityksen vaiheita ja tunneälyn käsitettä. Kirja osoittaa, kuinka lasten ja aikuisten tunneäly näkyy päiväkodin arjessa, miten lasten tunnekasvatusta voidaan tukea ja millaisia työkaluja tähän on olemassa. Kun toimit varhaiskasvattajana tunneäly edellä, voit luottaa siihen, että joudut yhä harvemmin lasten kanssa alakynteen.

Hinta jäsenille 29,00 € + toimituskulut 7,00

Hinta ei jäsenille 39,00 € + toimituskulut 7,00