Ajankohtaista

Etusivu > Ajankohtaista > Kaivattuja korjauksia varhaiskasvatuslakiin

Kaivattuja korjauksia varhaiskasvatuslakiin

Kaivattuja korjauksia varhaiskasvatuslakiin

21.5.2021 Suomen Lastenhoitoalan Liitto

haiskasvatuslakiin tulee 1.8.2021 kaksi toivottua ja myös SLaL:n ajamaa tarkennusta. Tarkennukset liittyvät henkilöstömitoituksen toteutumiseen ja ilmoitusvelvollisuuteen lapsen varhaiskasvatuksessa havaituista epäkohdista tai niiden uhasta. Elokuusta lähtien mitoituksesta poikkeaminen ei ole mahdollista henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä. Mitoituksen poikkeamista koskevaa pykälää on nykyisellään tulkittu ja noudatettu väärin ja se on koettu vaikeaselkoiseksi. Tilapäistä poikkeamista on käytetty myös niissä tilanteissa, joissa henkilöstöä on puuttunut esim. sairaslomien, koulutuspäivien tai lomien takia, vaikka varhaiskasvatuslaki on mahdollistanut poikkeamisen lyhytaikaisesti vain lapsen hoitoaikoihin liittyvien muutosten johdosta.

Tämä käytäntö on aiheuttanut tilanteita, joissa voi todeta, että lapsen etu ei ole toteutunut. Näissä tilanteissa lasten turvallisuus on saattanut vaarantua, lasta ei ole pystytty kohtaamaan yksilöllisesti tai henkilökunta uupuu, koska ei kykene tekemään työtään niin hyvin kuin haluaisi.

Jatkossa henkilöstön on myös ilmoitettava havaitsemistaan epäkohdista tai sen uhasta viipymättä varhaiskasvatuksen toimipaikan toiminnasta vastaavalle henkilölle, jotta epäkohtiin tai niiden uhkiin voidaan tehokkaasti ja nopeasti puuttua. Toiminnasta vastaavan henkilön tulee puolestaan ilmoittaa asiasta kunnan varhaiskasvatuksesta vastaavalle viranhaltijalle. On tärkeää, että ilmoituksen tekijään ei kohdisteta mitään vastatoimia tai seurauksia, eikä työsuhde vaarannu lain velvoittaman ilmoitusvelvollisuuden täyttämisestä johtuen.

SLaL on tehnyt paljon töitä monella eri saralla sen eteen, että nämä uudistukset ovat nyt viimein toteutumassa. Lakiin tulevat tiukennukset ovat SLaL:n mielestä tervetulleita ja kaivattuja. Työ varhaiskasvatuslain parissa sen kehittämiseksi jatkuu edelleen. Seuraavina kehittämisen kohteina ovat lapsen tarvitsemaan tukeen liittyvät asiat, alle 3-vuotiaiden ryhmien henkilöstörakenne sekä vuorohoidon toteuttamiseen liittyvät asiat.