Ajankohtaista

Etusivu > Ajankohtaista > Lapset pesuveden mukana

Lapset pesuveden mukana

Yli 3-vuotiaiden lasten ryhmien koon kasvattaminen 21:stä 24:ään nostaa ryhmien koon yli siedettävän ylärajan. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittaminen suurentaa ryhmien todellista kokoa vielä lisää, kun osa-aikaisten lasten määrä kasvaa. Varhaiskasvatuslaissa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen käy yhä haasteellisemmaksi ja lasten suotuisa kehitys vaarantuu. Ryhmäkokojen kasvattaminen vähentää mahdollisuutta toteuttaa laadukasta ja pedagogista toimintaa, huomioida lasten yksilölliset tarpeet, nostaa kiusaamisriskiä ja lisää lasten sairastelua. Yksi suomalaisen yhteiskunnan peruspilareista, laadukas varhaiskasvatus, ei voi enää toteutua.

Alla linkki, jotta voit halutessasi tulostaa tämän infograafin. Tulostus kannattaa tehdä A3 -kokoiseksi, mikäli mahdollista.

Infograafi_paivakotiryhmat-002.pdf (pdf, 7464 KB)