Taika — monitaiteista taidekasvatusta varhaiskasvattajille -koulutus

Hyvä varhaiskasvatuksen ammattilainen,
Oletko kiinnostunut draaman, kuvataiteen ja musiikin käytöstä varhaiskasvatuksessa, mutta kaipaat siihen vielä perehdytystä? Tervetuloa Teatteri Pensaan ammattilaisten toteuttamaan Taika — monitaiteista taidekasvatusta varhaiskasvattajille -koulutukseen 19.4.—25.5.2021.

Korona-tilanteen takia koulutus toteutetaan kokonaan etänä Zoom-yhteyden kautta. Kokonaisuuden rahoittaa Opetushallitus, joten se on osallistujille maksuton. Tavoitteena on antaa käytännön työkaluja monitaiteisen taidekasvatuksen toteuttamiseen ja oppia myös ohjatusti itse tekemällä. Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kokemusta taidelähtöisestä työskentelystä, eikä myöskään Zoomin käytöstä.


Palautteita aiemmista Taika-koulutuksista, joita on järjestetty yhteensä 15 kpl eri puolilla Suomea sekä yksi etäversiona Zoomissa:

 

"Kiitokset mahtavasta, innostavasta ja hauskasta koulutuksesta! Nautin tästä koulutuksesta paljon, ja sain siitä paljon ideoita ja vinkkejä työhöni, mitä voi lähteä helposti toteuttamaan ja soveltamaan. Pidin oikein paljon siitä, että sai itse kokeilla näitä taidejuttuja, ja ne tekivät hyvää mielelleni! Rohkeuteni ja heittäytymiskykyni myös kehittyivät tässä koulutuksessa. Meitä oli kiva ja rento porukka, ja etäkoulutus onnistui oikein hyvin."

 

"Ohjaajat mukavia & helposti lähestyttäviä, siksi suosittelisin kurssia myös niille, joiden saattaa olla "hankalampi" heittäytyä uuteen mukaan. Rento ilmapiiri kannustaisi kokeilemaan uutta ja se onnistuisi näiden ohjaajien kautta. Itsetekemisen kautta toimintaan löytyi hauskuus myös aikuisille, se on hyvä muistutus itse työntekijöille."


"Käytännön harjoitukset olivat tuoreen tuntuisia ideoita ja helposti käytäntöön vietäviä."

"Suurin oppi itselle oli sellaisen ilmapiirin luominen, mitä ryhmän kanssa taiteen tekemiseen vaaditaan. Eli aivan alkuhetkistä saakka ihanan ilmapiirin luominen. Ammattitaitoiset kouluttajat!!!! Iso kiitos!"

 

"Monitaiteisuus toteutui mielestäni hienosti ja uudisti omaa näkemystä eri taiteen alojen yhdistämisestä ja sen mahdollisuuksista varhaiskasvatuksessa. Tekisi hyvää monille muillekin varhaiskasvattajille!"


"Kokonaisuutena menetelmät sovellettavia eri ikä-/kehitystasoon nähden. Pidin, että tehtiin paljon. Intensiivinen kurssi."

"Toisten kokemukset ja yhteiset keskustelut ja jakaminen tuntui hyödylliseltä."

"Paras ja elämyksellisin koulutuskokonaisuus, johon olen urani aikana osallistunut. Kiitos!"


Koulutukseen mahtuu mukaan 24 ensimmäiseksi ilmoittautunutta (päiväkotien henkilöstö sekä perhepäivähoitajat).

Taika — monitaiteista taidekasvatusta varhaiskasvattajille

 Aika ja paikka

19.4.—25.5.2021. Toteutetaan etäkoulutuksena Zoom-alustalla.

 

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen henkilöstölle päiväkodeissa sekä perhepäivähoitajille. (OPH edellyttää voimassa olevaa työsuhdetta.)

 

Koulutuksen tavoite

Tavoitteena on antaa varhaiskasvatuksen henkilöstölle konkreettisia pedagogisia työvälineitä, joiden avulla voi saavuttaa varhaiskasvatukselle asetetut tavoitteet. Koulutuksessa tutkitaan draaman, kuvataiteen ja musiikin sekä erityisesti näiden yhdistelmien käyttömahdollisuuksia varhaiskasvatuksessa. Sen aikana tutustutaan eri taidemuotojen käyttöön kasvatustyössä ja ennen kaikkea löydetään erilaisia keinoja yhdistää taidemuotoja, niin että niistä voi luoda monitaiteisia kasvatuskokonaisuuksia. Koulutuksessa painotetaan erityisesti lasten oman äänen ja ajatusten esiin tuomista ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä.

 

Tärkeä osa koulutusta on osallistujien oman ammatillisuuden kehittyminen, taidepedagogisen ajattelun syventäminen sekä uusien mahdollisuuksien ja voimavarojen löytäminen. Tavoitteena on kannustaa varhaiskasvatuksen parissa työskenteleviä löytämään oma tapansa tehdä taidetta lasten kanssa, havaitsemaan lapsen luontaisia tapoja tehdä taidetta ja toimia sekä oivaltamaan sen, ettei taiteen tekemisessä aina tärkeintä ole tietynlainen lopputulos vaan työskentelyprosessi ja taiteen tekemisestä nauttiminen.

 

Osallistujiksi ovat tervetulleita kaikki omien opetusmenetelmiensä kehittämisestä ja ajanmukaistamisesta kiinnostuneet. Koulutukseen osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta taidelähtöisten menetelmien käytöstä.

 

Toteutus

1. Koulutusjakso ma 19.4. klo 12.00—16.00 ja ti 20.4. klo 9.30—15.30

2. Koulutusjakso to 26.4. klo 12.00—16.00 ja ti 27.4. klo 9.30—15.30

3. Etätyöskentelyjakso 27.4.—24.5.

4. Koulutusjakso ma 24.5. klo 12.00—16.00 ja ti 25.5. klo 9.30—15.30

 

1. ja 2. Lähikoulutusjakso: Monitaiteisen taidekasvatuksen mahdollisuuksia

Ensimmäisten lähijaksojen aikana osallistujat saavat yleiskuvan viimeisimmistä taidepedagogisista tuulista sekä runsaasti käytännön kokemuksia. Lisäksi he alkavat suunnitella omaa taidekasvatuskokeiluaan.

3. Etätyöskentelyjakso: Käytännön kokeiluja

Etäjaksolla osallistujat toteuttavat taidekasvatuskokeilunsa omilla työpaikoillaan.

 

4. Lähikoulutusjakso: Uusia tuulia, kiemuraisia polkuja

Koulutusjakson viimeisessä osiossa käydään läpi etätyöskentelyjakson aikana tehdyt opetuskokeilut, mietitään kuinka ne ovat sujuneet ja mitä niistä on opittu ja kuinka osallistujat voisivat hyödyntää kokemuksiaan omassa työssään.

 

Kouluttajat

Jenni Bergius, teatteri-ilmaisun ohjaaja (amk)

Sari Kallioranta, varhaisiän musiikinopetuksen lehtori

Hanna Pulkkinen, kuvataideopettaja sekä draamakasvattaja (FM, TaM)

 

Kouluttajat ovat taidekasvatuksen ammattilaisia, joilla on kattava kokemus paitsi erilaisista taidekasvatushankkeista monenikäisille ihmisille myöskin lapsille suunnatusta taiteellisesta toiminnasta. Lisäksi he kaikki ovat myös kouluttaneet aiemmin mm. opettajia, varhaiskasvattajia ja taideopettajia. 2015-2021 he ovat toteuttaneet TAIKA-koulutuksia Helsingissä, Oulussa, Turussa, Jyväskylässä, Tampereella ja Lahdessa sekä etäversiona Zoomissa.

 

Hinta

Koulutus on osallistujille maksutonta Opetushallituksen rahoittamaa henkilöstökoulutusta. Mahdollisista matka- ja majoituskustannuksista opiskelijat vastaavat itse. Jos osallistuminen perutaan viimeisen ilmoituspäivän jälkeen tai osallistuja ei osallistu koulutukseen ilman pätevää syytä, peritään toimistokuluina 80 euroa.

 

Ilmoittautumisaika

7.4.2021 mennessä

Lisätiedot ja ilmoittautumiset

Jenni Bergius/Hanna Pulkkinen

Teatteriyhdistys Pensas ry

teatteripensas@gmail.com

www.pensas.org

 

https://pensas. org/hankkeet/taika- monitaiteista- taidekasvatusta- varhaiskasvattajille/

 

 
 
 TEHY