Pop up -koulutusilta (webinaari) jäsenille 14.3.2023 klo 17.30-19.

Etusivu > SLAL > > Pop up -koulutusilta (webinaari) jäsenille 14.3.2023 klo 17.30-19.

LAULU PÄIVÄSSÄ – MUSIIKIN ILOA JA LUOVUUTTA KOKOPÄIVÄPEDAGOGIIKKAAN

Musiikillinen toiminta tuo iloa yhteiseen arkeen sekä tukee hyvin monialaisesti lasten oppimista, keskittymistä ja tarkkaavuutta, toiminnanohjausta sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Musisoinnista on aina enemmän hyötyä kuin musisoimattomuudesta. Riippumatta aikuisen musiikillisesta kokemuspohjasta tai harjaantuneisuudesta. Musiikillisessa toiminnassa innostuneisuus ja tekemisen ilo riittävät ja tarttuvat myös lapsiin.

 Lastenmusiikintekijä, musiikkikasvattaja ja musiikkikasvatuskouluttaja Minna Lappalainen (Laulau Oy) kutsuu sinut mukaan SLaL:n  pop up -koulutusiltaan pieneen moniaistiseen musiikilliseen tuokioon sekä keskustelemaan ja kuulemaan musiikin ja laulun merkityksestä lapsen kokonaisvaltaisen kasvun tukena.

Ilmoittautuminen SLaL:n jäsenintrassa. Jäsenmaksu tulee olla maksettuna koulutukseen osallistuessa.

Ilmoittaudu tästä